Hagearbeid og stein

Hagearbeid i Trondheim og omegn

Vi utfører alt av steinarbeid i Trondheim og omegn og har 35 års erfaring med alle typer stein materialer.

  • Skifer, granitt, betong og annen belegningsstein.
  • Støttemurer, kantstein å stein heller.
  • Tar også på oss belysning av belegningsstein, støttemurer, hage å oppkjørsel.
  • Plenarbeid som ferdig plen, beplantning, såing av plen og komplettering av hager.

Kontakt oss for tilbud

TOP